Mae’r wefan hon ar gyfer unrhyw un sy’n defnyddio 

gwasanaethau cymorth yn gysylltiedig â thai 

yng Ngwent

Chi yw’r arbenigwyr yn y gwasanaethau hyn. Rydych chi wedi eu byw a’u profi a chi sydd yn y sefyllfa orau i wybod beth sy’n gweithio, beth sydd ddim yn gweithio a pha welliannau sydd angen eu gwneud.

Os ydych yn defnyddio gwasanaethau cymorth yn gysylltiedig â thai yng Ngwent rydym am gael gwybod beth yr ydych yn ei feddwl ohonynt a sut yr ydych yn meddwl y gallant gael eu gwella.

Llenwi’r arolwg blynyddol

Ynglŷn â Chefnogi Pobl

Mae Cefnogi Pobl yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy’n rhoi cymorth yn gysylltiedig â thai i bobl. Nod y rhaglen yw cefnogi pobl i wneud y mwyaf, cynnal a chadw eu hannibyniaeth trwy ddarparu amrywiaeth o wasanaethau a phrosiectau blaengar.

Cynnwys Defnyddwyr Gwasanaeth

Mae timau Cefnogi Pobl Gwent yn annog pobl sy’n derbyn neu sydd wedi derbyn gwasanaeth cymorth i gymryd rhan. Gall hyn amrywio o rywbeth mor syml â’n dilyn ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf gennym a newyddion am ddigwyddiadau i helpu eich darparwr cymorth i recriwtio a hyfforddi staff newydd.

Cwrdd ag aelodau Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol Gwent
Mae’r Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol (RCC) yn cynnwys pobl mewn swyddi uchel yn y Cyngor, Iechyd...
Cardd â Thimau Cefnogi Pobl yng Ngwent
Mae’r timau Cefnogi Pobl yn gweithio o’ch cyngor lleol.
Gwent Supporting People Teams
Cwrdd â'ch Darparwyr Cymorth yng Ngwent
Mae Cefnogi Pobl yn ariannu ystod eang o wasanaethau i bobl.