support services
Mae Cefnogi Pobl yn datblygu,
ariannu a monitro.
gwasanaethau cefnogi tai i bobl ar draws Gwent
Support the people
Mae’r wefan hon ar gyfer unrhyw un sy’n defnyddio 

gwasanaethau cymorth yn gysylltiedig â thai 

yng Ngwent

Chi yw’r arbenigwyr yn y gwasanaethau hyn. Rydych chi wedi eu byw a’u profi a chi sydd yn y sefyllfa orau i wybod beth sy’n gweithio, beth sydd ddim yn gweithio a pha welliannau sydd angen eu gwneud.

Os ydych yn defnyddio gwasanaethau cymorth yn gysylltiedig â thai yng Ngwent rydym am gael gwybod beth yr ydych yn ei feddwl ohonynt a sut yr ydych yn meddwl y gallant gael eu gwella.

Llenwi’r arolwg blynyddol

Ynglŷn â Chefnogi Pobl

Mae Cefnogi Pobl yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy’n rhoi cymorth yn gysylltiedig â thai i bobl fregus. Nod y rhaglen yw cefnogi pobl i wneud y mwyaf, cynnal a chadw eu hannibyniaeth trwy ddarparu amrywiaeth o wasanaethau a phrosiectau blaengar.

Cynnwys Defnyddwyr Gwasanaeth

Mae timau Cefnogi Pobl Gwent yn annog pobl sy’n derbyn neu sydd wedi derbyn gwasanaeth cymorth i gymryd rhan. Gall hyn amrywio o rywbeth mor syml â’n dilyn ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf gennym a newyddion am ddigwyddiadau i helpu eich darparwr cymorth i recriwtio a hyfforddi staff newydd.

Gwent RCC members
Cwrdd ag aelodau Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol Gwent
Mae’r Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol (RCC) yn cynnwys pobl mewn swyddi uchel yn y Cyngor, Iechyd...
Gwent Supporting People Teams
Cardd â Thimau Cefnogi Pobl yng Ngwent
Mae’r timau Cefnogi Pobl yn gweithio o’ch cyngor lleol.
Gwent Support Provider
Cwrdd â'ch Darparwyr Cymorth yng Ngwent
Mae Cefnogi Pobl yn ariannu ystod eang o wasanaethau i bobl.